sábado, 9 de enero de 2010

els sabons...


Sabons naturals i artesanals el·laborats amb olis vegetals de primera qualitat, extractes de plantes i flors i plantes de cultiu propi, sense adobs ni productes quìmics, i amb olis essèncials purs. Tots els ingredients són d'origen vegetal, mineral com argiles, fang, pòmez... ò derivats de l'abella com la cera, la mel i el própolis. Les fòrmules es complementen amb olis de tractament de primera premsada en fred i escullits en funció dels seus efectes terapèutics. No contenen perfums ni aromes sintètics per evitar alèrgies ò irritacions, ni colorants de cap mena ja que no aportan cap benefici ò propietat al sabó.


Jabones naturales y artesanales elaborados con aceites vegetales de primera cualidad, extractos de plantas y flores de cultivo propio, sin abonos ni productos químicos y con aceites esenciales puros. Todos los ingredientes son de origen vegetal, mineral como arcillas, fango marino, piedra pómez...o derivados de la abeja como la cera, la miel y el própolis. Las fórmulas se complementan con aceites de tratamiento de primera presión en frío y escogidos en función de sus efectos terapéuticos. No contienen perfumes ni aromas sintéticos para evitar alergias e irritaciones, ni colorantes de ningún tipo ya que éstos no aportan ningún beneficio o propiedad al jabón.

No hay comentarios:

Publicar un comentario